Anders Hesselbom

Contact information and more.

Read More

Radio Houdi

Skeptisk humanistisk podcast på svenska.

Read More

thumb

Pengar är ingen motivator

Arbetslösheten i Sverige har ökat stadigt sedan början av 70-talet, då den var 2%. Idag får vi räkna med att staten kostar pengar, att kommunerna kostar pengar, och att varje medborgare dessutom måste försörja 1/10 av en medmänniskas utgifter. Mycket få arbetslösa blir motiverade av betald utbildning och löfte om anställning – de som finner

tree

List invocations in constructor

This example shows how to list the method invocations in a C# file. This is the file that will be read: using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; using System.Threading.Tasks; namespace ConsoleApplication1 { public class MyClass { public MyClass() { Console.WriteLine(“Hello.”); DoSomething(); DoSomethingElse(); } private void DoSomething() { } private void DoSomethingElse() { }

sqlparse

Parse Transact SQL

To parse T-SQL from C#, add a reference to the following libraries (listed under Extensions, not under Framework): Microsoft.Data.Schema.ScriptDom Microsoft.Data.Schema.ScriptDom.Sql My examples imports the following namespaces: using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using Microsoft.Data.Schema.ScriptDom; using Microsoft.Data.Schema.ScriptDom.Sql; using System.IO; This code shows how to parse a boolean expression: //Parse var p = new TSql100Parser(false); IList<ParseError> err;