Startsidan  ▸  Texter  ▸  Teknikblogg

Anders Hesselbom

Programmerare, skeptiker, sekulärhumanist, antirasist.
Författare till bok om C64 och senbliven lantis.
Röstar pirat.

Sprite (OpenGL i .NET Framework)

2022-02-24

Jag har dragit nytta av ett gammalt C#-repository som wrappar OpenGL för .NET Framework för att bygga ett minimalistiskt spelramverk. Följande kod visar stjärnor som flyger över skärmen, från höger till vänster. Projektet är .NET Framework 4.8 som jag valde för att det finns inbyggt Windows 10/11.

Exemplet visar initiering av spelmotorn, att skapa sprites med GDI+, användning av en scen, tangentbordsavläsning, en sprite batch (som erbjuder fire-and-forget sprites).

Projekttypen är en console application, och referenserna är Sprite och System.Drawing. Repositoryt finns här och detta är den kompletta koden:

using System;
using System.Drawing;
using Sprite;

namespace Starfield
{
  public class Program
  {
    public static SpriteBitmap Star;
    public static GameEngine GameEngine { get; private set; }

    public static void Main()
    {
      // Create and initialize the game engine.
      GameEngine = new GameEngine("Starfield", OnLoadResources);
      GameEngine.LoadResources();

      // Run the game.
      GameEngine.Run(new StarfieldScene());
    }

    private static void OnLoadResources(object sender, EventArgs e)
    {
      // Draw a "star".
      var star = new Bitmap(2, 2);
      star.SetPixel(0, 1, Color.White);
      star.SetPixel(0, 0, Color.White);
      star.SetPixel(1, 1, Color.White);
      star.SetPixel(1, 0, Color.White);

      // Create a sprite bitmap from the star.
      Star = SpriteBitmap.FromImage(star, 1, 1);

      // Tell engine that loading is completed.
      GameEngine.SetLoadResourcesComplete();
    }
  }

  // Define the star sprite that will fly from right to left.
  public class StarSprite : BatchGameSprite
  {
    private int SpeedX { get; }

    public StarSprite(SpriteBitmap spriteBitmap, int y, int speedX) : base(spriteBitmap, 320, y, 1)
    {
      SpeedX = speedX;
    }

    public override void ApplyLogic() =>
      X += SpeedX;

    public override bool Alive() =>
      X > -5;
  }

  public class StarfieldScene : IScene
  {
    private readonly Random _rnd = new Random();

    // Create a sprite batch (used for fire-and-forget sprites) to hold the stars.
    private readonly SpriteBatch _spriteBatch = new SpriteBatch();

    public void Render(GameEngine gameEngine)
    {
      // Check if the user wants to exit.
      if (gameEngine.SpriteWindow.IsKeyDown(VirtualKeys.Escape))
        gameEngine.SpriteWindow.Running = false;

      // Add a new star each frame.
      _spriteBatch.Add(new StarSprite(Program.Star, _rnd.Next(199), -(_rnd.Next(5) + 1)));

      // Make the stars act.
      _spriteBatch.ApplyLogic();

      // Draw the frame.
      _spriteBatch.Draw(gameEngine.SpriteWindow);
      gameEngine.SpriteWindow.Swap();
    }
  }
}

Categories: C#, Indiegame

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *En kopp kaffe!

Bjud mig på en kopp kaffe (20:-) som tack för bra innehåll!

Bjud på en kopp kaffe!

Om...

Kontaktuppgifter, med mera, finns här.

Följ mig

Twitter Instagram
GitHub RSS

Public Service

Folkbildning om public service.

Hem   |   linktr.ee/hesselbom   |   winsoft.se   |   80tal.se   |   Filmtips