Mutable strings i C#

Den strängtyp som finns inbyggd i C# är “immutable”, vilket betyder att den inte kan ändra värde. Jag har skapat en “mutable string”, som kapslar strängtypen i en klass. Det innebär att man kan anropa funktioner på strängen för att få den att ändra värde. Dessa funktioner, och funktionerna för att analysera strängens innehåll, har färdiga implementationer, men dessa kan ersättas. T.ex. kan funktionen Is svara på frågan om två strängar har samma värde, enligt de flaggor som angavs när strängen skapades, eller så kan man skicka med egen kod som utför jämförelsen som argument till funktionen Is. Mer information finns här: https://github.com/Anders-H/MutableStringLibrary

Leave a Reply

Your email address will not be published.