Input parser för textäventyrsspel

Biblioteket TextAdventureGameInputParser kan användas för att parsa användarens input i ett textäventyr. Parsern tar en mening i stil med GO NORT, OPEN DOOR, USE GOLD KEY ON DOOR eller GIVE FOOD TO GANDALF och ger en struktur med ordklasser och referenser till objekt som är registrerade i parsern.

Lite exempel finns tillgängliga i parserns GitHub-repository, och parsern kan installeras (.NET 5.0) från Nuget.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *