Paul Feig lämnade nästan garantier på att rebooten av Ghostbusters skulle vara dålig. En kass trailer, en hip hop-remix av soundtracket, rasstereotyper, könsstereotyper och en provokativ damage control. Under resans gång lyckades Reddit publicera filmens synopsis och regissör Paul Feig lät hälsa att den så kallade “nördkulturen” innehåller några av planetens minst sympatiska människor. Det sista vill jag kommentera, eftersom nördkulturen är något som ligger mig varmt om hjärtat. Jag är inte någon nörd, ens i ordets nya, positiva bemärkelse. Visst har jag fastnat lite i gamla Commodore-maskiner och Linda och Valentin-böckerna, men det jag gillar med nördkulturen är de riktiga nördarna. Och jag känner tillräckligt många för att kunna säga att man får leta på andra platser om man[…]

Denna bloggpost är ett resultat av mitt första försök att skapa en plattformsoberoende app med Visual Studio 2015 och Cordova, som pratar med ett Web API. När man väljer att skapa en Cordova-app i Visual Studio, får man med lite kod som man kanske inte vill ha med när man testar lite själv. Jag valde att rensa innehållet i den div vars klass heter “app”, helt tömma CSS-filen från innehåll, och rensa upp allt utom “pause” och “resume” från index.js. Därefter installerade jag jQuery och jQuery Mobile. Här finns det två saker att tänka på. För det första passar inte nödvändigtvis den senaste jQuery Mobile ihop med den senaste jQuery. Efter en googling kunde jag konstatera att version 1.4.5 av jQuery Mobile[…]

Till en viss grad har man kunnat skapa lokala funktioner i C# under en tid. public void DoSomething() { Func<int, int> d = (x) => x * 2; for (var i = 1; i <= 8; i++) Console.WriteLine(d(i)); } I C# 7 kan man skapa fullvärdiga funktioner i en annan funktion. Det enda som egentligen skiljer en lokal funktion från en medlemsfunktion (eller en static) är att lokala funktioner inte har någon angiven synlighet, eftersom det inte är relevant. public void DoSomething() { int d(int x) => x * 2; for (var i = 1; i <= 8; i++) Console.WriteLine(d(i)); } Fördelen med riktiga lokala funktioner är att det ger tillgång till parameterarrayer, referensparametrar, utparametrar och generics, alltså sådant som inte[…]

Om jag vill skapa en funktion som skickar tillbaka två värden, kan det lösas med en tuple. I .NET Framework är tuples implementerat som en generisk klass. Denna funktion skickar tillbaka en int och en string: public static Tuple<int, string> DoSomething() { return Tuple.Create(10, “Hello”); } Ett anrop som tar emot svaren skulle kunna se ut så här. I detta fall är response av typen Tuple<int, string>, vilket innebär att Item1 är en int och Item2 en string. var response = DoSomething(); Console.WriteLine(response.Item1); //10 Console.WriteLine(response.Item2); //”Hello” Eftersom C# 7 har inbyggt stöd för tuples, behöver jag inte hänvisa till klassen Tuple. Det går helt enkelt att deklarera fler returer på en funktion. Samma funktion i C# 7 kan se ut så[…]