Om du vill bygga ett spel med Monogame som 1) körs i fullsärmsläge och 2) har en låg virtuell upplösning, typ 320 x 200 pixlar, så finns en enkel lösning. Istället för att rendera spelet på din backbuffer, så renderar du till en render target som är just 320 x 200 pixlar stor. För att åstadkomma detta, skapa en ny property i ditt spel, av typen RenderTarget2D. private RenderTarget2D renderTarget { get; set; } I konstruktorn, givet att vi befinner oss i release-kompileringen, skapar man en backbuffer som är lika stor som skärmen. graphics = new GraphicsDeviceManager(this); #if DEBUG ScreenWidth = 640; ScreenHeight = 400; graphics.PreferredBackBufferWidth = ScreenWidth; graphics.PreferredBackBufferHeight = ScreenHeight; graphics.IsFullScreen = false; #else ScreenWidth = GraphicsAdapter.DefaultAdapter.CurrentDisplayMode.Width; ScreenHeight =[…]

När man bygger retrospel med en upplösning på omkring 320 x 200 pixlar, vill man gärna skala upp spelet så att sprites och andra objekt inte blir så små på en modern skärm. För den som programmerar Monogame finns flera lösningar. Jag tycker att den enklaste metoden är att använda ett transform matrix. När jag debuggar mitt spel, tycker jag att en uppskalning på 3 x 3 är rätt lämplig, vilket innebär att ett fönster på 960 x 600 pixlar är lämpligt. Detta är spelets konstruktor, spelet har kompletterats med en medlemsvariabel vid namn transformMatrix av typen Matrix. graphics.PreferredBackBufferWidth = 960; graphics.PreferredBackBufferHeight = 600; graphics.IsFullScreen = false; transformMatrix = Matrix.CreateScale(960 / 320, 600 / 200, 1.0f); I skarpt läge låter jag[…]

DosBox är en DOS-emulator som fungerar under bl.a. Windows 8.1 som ger utmärkt stöd för att köra DOS-program i fönster eller i helskärmsläge (växla med Alt+Enter). Jag tror att det primära syftet är att kunna spela de gamla favoritspelen från 90-talet på sin moderna PC, men emulatorn öppnar även för andra tillämpningar. Jag laddade hem Microsoft Word 5.5 för DOS, och placerade den packade filen i en undermapp till mappen jag använder som hårdisk i DOS, i mitt fall C:\DosBox\Word\word.exe. Tänk på att DosBox ska vara startad när du ändrar i filsystemet. Med filen på plats kan man starta DosBox och göra mappen till sin C-disk genom följande kommando: MOUNT C C:\DosBox Sedan är det bara att skriva C: för att[…]