Links

In Swedish:

Min personliga hemsida med kontaktinformation
http://ahesselbom.se/

En podcast om låtstölder, tillsammans med Henrik Andersson
https://stuletgods.80tal.se/

Radio Houdi – en skeptisk underhållningspod jag gjorde tillsammans med John Houdi
http://radiohoudi.se/

80tal.se – Om popkultur från 1980-talet
https://80tal.se/

My projects at NuGet and GitHub:
https://www.nuget.org/profiles/Anders-H
https://github.com/Anders-H

In English:

Roger Johansson’s blog
http://rogeralsing.com/

Ken Perlin’s hopepage, a hero in computer programming
https://mrl.cs.nyu.edu/~perlin/