Startsidan  ▸  Texter  ▸  Teknikblogg

Anders Hesselbom

Programmerare, skeptiker, sekulärhumanist, antirasist.
Författare till bok om C64 och senbliven lantis.
Röstar pirat.

Entity Framework 6

2017-02-13

Entity Framework 6 (EF6) är mycket enkelt att komma igång med. För att få tillgång till aktuell version, använd Nuget-paketet EntityFramework. Den här bloggposten visar det minsta man behöver veta för att komma igång med EF6 i sitt program.

Install-Package EntityFramework

Dessutom behöver du ha en tom databas att jobba mot. I detta exempel antar jag att databasen heter EfTest. Anslutningssträngen lagras i konfigurationsfilen. I mitt fall är det en vanlig Console Application.

 <connectionStrings>
  <add name="EfTest" providerName="System.Data.SqlClient" connectionString="Data Source=XXX;Initial Catalog=EfTest;Integrated Security=True" />
 </connectionStrings>

Nästa steg är att skapa DbContext-objektet. Denna ärver från System.Data.Entity.DbContext. Basklassen behöver veta vilken anslutningssträng som ska användas. Antingen skickar man in själva anslutningssträngen, eller så hänvisar man till ett namn. De tabeller som ska användas beskrivs av klasser och väljs in som argument till den generiska DbSet (också i System.Data.Entity). Här har jag helt enkelt skapat två klasser som heter Tabell1 och Tabell2.

  public class TestContext : DbContext
  {
    public TestContext() : base("name=EfTest")
    {
    }
    public DbSet<Tabell1> Tabell1 { get; set; }
    public DbSet<Tabell2> Tabell2 { get; set; }
  }

Låt oss titta på klassen Tabell1. Den innehåller en primärnyckel (int) och en sträng som heter Value. Attributet Key på fältet (System.ComponentModel.DataAnnotations) anger att motsvarande kolumn i databasen är en primärnyckel. Attributet DatabaseGenerated (System.ComponentModel.DataAnnotations.Schema) använder jag här för att säga att kolumnen ska vara en räknare, och alltså inte något som jag ska tillhandahålla data till vid tillägg. Det innebär alltså att nya poster skapas genom att Value får ett värde, inte Tabell1Id.

  using (var db = new TestContext())
  {
    db.Tabell1.Add(new Tabell1 {Value = "Hej"});
    db.SaveChanges();
  }

När tabellen läses av, kan man konstatera att nyckelkolumnen i detta fall ska ha fått sitt värde ändå.

  using (var db = new TestContext())
  {
    foreach (var tabell1 in db.Tabell1)
    {
      Console.WriteLine($"{tabell1.Tabell1Id} - {tabell1.Value}");
    }
  }

Det är när programmet körs första gången som databasen byggs upp automatiskt. Om en befintlig tabell förändras, t.ex. genom att klassen Tabell1 får en till property (vilket motsvarar en till kolumn) kommer programmet inte längre att fungera. Då måste en strategi för uppgradering tillhandahållas. T.ex. kan man säga att databasschemat helt enkelt ska genereras om vid förändring. Det innebär att man förlorar allt data, så med denna strategi vill man förmodligen komplettera med kod som lägger in lite testdata.

Database.SetInitializer(new DropCreateDatabaseIfModelChanges<TestContext>());

För att tillhandahålla testdata, skriv en egen initializer, baserad på den som du vill använda, och tillhandahåll testdata i funktionen Seed.

  public class DropCreateInitializer : DropCreateDatabaseIfModelChanges<TestContext>
  {
    protected override void Seed(TestContext context)
    {
      context.Tabell1.Add(new Tabell1 { Value = "Hej" });
      context.Tabell1.Add(new Tabell1 { Value = "Oj" });
    }
  }

Sen är det bara att använda sin egna initializer.

Database.SetInitializer(new DropCreateInitializer());

Categories: C#

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *En kopp kaffe!

Bjud mig på en kopp kaffe (20:-) som tack för bra innehåll!

Bjud på en kopp kaffe!

Om...

Kontaktuppgifter, med mera, finns här.

Följ mig

Twitter Instagram
GitHub RSS

Public Service

Folkbildning om public service.

Hem   |   linktr.ee/hesselbom   |   winsoft.se   |   80tal.se   |   Filmtips