Tag: VBScript

More on late binding

How about an example on how to use scripting capabilities in your application, if the script control is available, without setting any references? ‘Attempt to get the type for the script control. Dim ScType As System.Type = System.Type.GetTypeFromProgID( _ “MSScriptControl.ScriptControl”) ‘If the prog ID is missing, Null is returned (Nothing in Visual Basic). If ScType […]

Read More

VbsEdit

Detta är kanske lite löjligt att ta upp halvägs in på år 2009, men jag har märkt att det finns personer som producerar grafik med scripting, en del riktigt komplexa saker med typ MathLab eller liknande. Eftersom jag ändå tänker ta lite bloggpaus nu, för att njuta av solen tillsammans med familjen, så kan jag […]

Read More