Om jag vill skapa en funktion som skickar tillbaka två värden, kan det lösas med en tuple. I .NET Framework är tuples implementerat som en generisk klass. Denna funktion skickar tillbaka en int och en string: public static Tuple<int, string> DoSomething() { return Tuple.Create(10, “Hello”); } Ett anrop som tar emot svaren skulle kunna se ut så här. I detta fall är response av typen Tuple<int, string>, vilket innebär att Item1 är en int och Item2 en string. var response = DoSomething(); Console.WriteLine(response.Item1); //10 Console.WriteLine(response.Item2); //”Hello” Eftersom C# 7 har inbyggt stöd för tuples, behöver jag inte hänvisa till klassen Tuple. Det går helt enkelt att deklarera fler returer på en funktion. Samma funktion i C# 7 kan se ut så[…]