Tack vare den ofrånkomliga utveckling som följer från förändring över tid, med selektion, och tack vare att vem som helst idag har tillgång till starka datorer, kan vi tämja evolutionen till att göra lite vad vi vill. Låt säga att jag t.ex. vill skapa ett korsord från en lista av ord. Antingen sätter jag mig ner och flätar orden manuellt, vilket kan vara nog så svårt. Eller så använder jag min PC för att skapa en algoritm som beskriver hur orden ska flätas ihop, vilket inte heller är speciellt enkelt. Fördelen med evolutionära algoritmer är att jag bara behöver veta vad jag vill åstadkomma – jag behöver inte tänka på hur något görs. Om det är ett korsord som ska[…]

För många står oregelbundenhet i motsats till regelbundenhet, men i den matematiska världen står regelbundenhet i motsats till grovhet. Tänk dig att du ska mäta omkretsen på denna figur, en kochkurva: Ju finare passare du använder för att mäta omkretsen, desto längre är omkretsen. En grov inställning på passaren kommer att ge mätvärden vars summa är mycket lägre, vilket innebär att den grova inställningen på mätinstrumentet ger ett resultat som beskriver en mindre grov figur. En finare inställning på passaren kommer att ge mätvärden vars summa är mycket högre, vilket innebär att den fina inställningen på mätinstrumentet ger ett resultat som beskriver en grövre figur. Denna egenskap gäller inte bara för kochkurvan utan även för en kustlinje eller en bergssiluett.[…]

Det finns ett mycket roligt klipp med karaktären Ali G där han ställer sig frågan om en dator någonsin kan räkna ut ett väldigt stort godtyckligt tal. Han får svaret att alla räkneövningar han kan nämna, kan räknas ut av en modern dator. Din miniräknare kommer förmodligen slå i taket när talen blir för stora, men en vanlig PC med Windows kan ge dig precis vilket svar som helst. Det krävs lite trixande under skalet för att få detta att fungera. Heltal representeras normalt av en bit-struktur, alltså ett antal ettor och nollor. Ett 32-bitars heltal är ett heltal som beskrivs av 32 bitar (4 bytes). Bitrepresentationen är liknar binärrepresentationen av ett tal, vilket innebär att både bitrepresentationen av talet[…]

Under knappt hälften av den tid vi haft datorer, har dessa varit oförmögna att visa färggrafik. De har presenterat sitt utdata med tända eller släckta bildelement. De första datorerna hade ingen bildskärm alls. Datamaskinen ENIAC (1946) levererade sitt utdata i form av hål i pappskivor, och en av de första hemdatorerna, Altair 8800 (1974), hade några röda lysdioder. Rätt snabbt ansåg man att den mest effektiva metoden att presentera utdata var att visa “tecken” på en tv-skärm, som t.ex. Commodore PET (1977) gjorde. En svart skärm visade 40 x 25 gröna tecken som byggdes av 8 x 8 bildelement (pixlar), alltså 64 punkter per tecken och 320 x 200 punkter totalt. Datorer med bildskärm var alltså som regel monokroma på[…]