Att komma igång och skapa indiegames för t.ex. Windows är inte speciellt svårt. Har man minimal programmeringskunskap kan man komma igång, och det du gjorde på din gamla Commodore 64 räknas som meriterande programmeringserfarenhet i detta fall. GLBasic är en kommersiell produkt, men det finns en gratisversion som tillåter utveckling av 2D-spel för bl.a. Windows. Styrkan med GLBasic är att kompilatorn kompilerar till flera plattformar, däribland GPX2 Wiz som är min favoritenhet för casual gaming. Den stora svagheten delar GLBasic med andra enklare utvecklingsmiljöer för spel: Språket är vansinnigt begränsat, så ett komplicerat spel innebär en komplicerad kod. Tänk på att ett GLBasic-projekt består av flera filer, och att du därför bör skapa en mapp åt ditt projekt. Projektet utgörs[…]