Preservera program utan specialutrustning

Här försöker jag visa hur man kan bevara sina gamla Commodore-program, trots att man inte äger någon specialutrustning för ändamålet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *