Förberäknade spritebanor på Commodore 128

Med anledning av hur långsam Commodore 128 var på att beräkna multiplikation och division, detta klipp visar hur man kan förberäkna banor för sprites.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *